Kdo žije ctnostně, je předmětem úcty, ale nikoli závisti.

Perská přísloví