Ctnost ženy není hluboká jako moře, ale zloba její nemá konce jako svět.

Julius Zeyer