Kněžka paměť ubíjí přítomnost a obětuje její srdce svatyni mrtvé minulosti.

Rabíndranáth Thákur