Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru.

Samuel Taylor Coleridge