Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo.

Francois Mauriac