Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme.

Ambrose Bierce