Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.

Eurípidés