Nejlepší vtipy o tchýních

„Babičko, ty nedovedeš sama jíst?“
„Proč myslíš, Venoušku? To víš, že dovedu.“
„No, když jsi včera přijela, tatínek řekl, že zas musíme tu starou škatuli čt
áct dní krmit!“