Nejlepší vtipy o bačovi

Při sčítání lidu se zjistilo, že nestarším člověkem ve Vizovicích je nějaký bača z Janové hory – 110 let. A tak se za ním vypravili redaktoři z Vizovických novin a jak prý se má a jak žije… Bača je pozval do salaše, nalil všem slivovice. „Tož bačo, jak můžete v tak požehnaném věku ještě pít?“ Bača se jen zašklebil a zapálil si fajfku. „Tož bačo, snad ještě nekouříte?“ – „Tož ja, proč bych nekúřil?“ Redaktoři se rozhlížejí po salaši a uvidí kosu. „No snad nechcete říct, že si ještě posečete i louku?“ diví se ti pisálci. „Tož to né, ogaři. Ale před chvílú tady byla ta potvora zubatá, tož sem ju tak vytrkal, že si tu aj kosu zapomněla!“