Na dveře bytu kdosi zabuší.
„Kdo je to?“
„StB“
„A co chcete?“
„Popovídat si s vámi!“
„A kolik vás je?“
„Dva“
„Tak si povídejte spolu…“