Novicky skládají řeholní sliby, je to velká sláva a pro většinu příbuzných poslední možnost, vidět se s děvčaty, než je uzavřou za zdmi kláštera.V davu kolem kostela se ocitly i dva židé. „Pánové jsou příbuzné některé z nevěst Kristových?“ „ne, my jsme z ženichovy strany,“ odpoví jeden z nich.