Svatá trojice plánuje dovolenou. Bůh navrhuje:
„Co kdybychom jeli do Jeruzaléma?“
Ježíšovi se to ale nelíbí: „Do Jeruzaléma ne, mám na to město špatné vzpomínky. Co třeba Vatikán?“ A Duch svatý říká:
„Jasně pojedeme do Vatikánu, tam jsem ještě nebyl.“