Nedělní kázání se nekonečně vleklo. Kazatel dramaticky pravil:
„Co ještě mohu říci?“
A z jedné lavice se ozval jasný hlas:
„Ámen?“